Tips voor het verbeteren van de gezondheid en veiligheid op de werkplek

Het maakt niet uit in wat voor industrie u werkzaam bent, of het nu de bouw , fabricage of energie is, het is altijd zeer belangrijk om aan de veiligheidseisen van de werkplek gehoor te geven. Als u deze regels niet zorgvuldig opvolgt zal dat niet alleen betekenen dat u zelf meer risico loop, maar ook de mensen om u heen. Om ervoor te zorgen dat u veiligheid op de werkplek serieus neemt, en rekening houd met de mensen om u geen, kunnen wij de volgende tips aanbevelen.

veiligheid op de werkplek

veiligheid op de werkplek

Struikelen, uitglijden en vallen

Ongeacht de omgeving waarin u werkt, u dient ervan op de hoogte te zijn dat er mogelijke slipgevaren kunnen zijn. Om te zorgen dat u niet valt op de werkplek dient u ervoor te zorgen dat werknemers adequate training hebben gehad, waar is uitgelegd hoe ze het beste gevaarlijke situaties kunnen vermijden tijdens het werk. Zo moet er bijvoorbeeld altijd voor gezorgd worden dat gereedschap opgeruimd is wanneer het niet meer gebruikt word. En ook moeten gemorste oliën en andere vloeistoffen gelijk opgeruimd worden.

Zware goederen tillen

Als u in een industrie werkt waar constant goederen van de ene kant naar de andere verplaatst dienen te worden, moet u altijd comfortabel zijn met het gewicht wat u draagt tijdens deze verplaatsing. Natuurlijk zijn er wetten en regels die bepalen hoeveel er getild mag worden, en deze horen ervoor te zorgen dat u niet overbelast word, toch leert de praktijk dat deze regels niet altijd worden opgevolgd. Als u vind dat een product te zwaar is om veilig te tillen, zult u bijpassende lift apparatuur moeten gebruiken om blessures te voorkomen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Wanneer u werkt in een onveilige omgeving, of u bedient gevaarlijke machines dient u er altijd zorg voor te dragen dat u de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen draagt (PBM’s). Dit is zelfs zo wanneer u de machines maar voor een korte tijd gebruikt.

Snoeren en draden

Veel werkplekken zijn voorzijn van een groot aantal snoeren en draden, het is daarom belangrijk dat wanneer zijn niet meer gebruikt worden, of als ze blijvend zijn, onderhouden worden, of gelijk worden opgeruimd wanneer ze niet meer gebruikt worden. Dit voorkomt dat werknemers en bezoekers van het bedrijf struikelen over deze snoeren en daardoor letsel oplopen. Wanneer u machines of gereedschap nodig heeft dient u ervoor te zorgen dat draden en snoeren zoveel mogelijk buiten looppaden blijven.

Brand gevaar

Bij elke werkplek is vuur gevaarlijk, en kunnen zelfs desastreus zijn voor uw bedrijf. Mt dit in gedachten dient u de werkplek te beveiligen tegen dit gevaar. Het is ten alle tijden belangrijk dat werknemers in acht nemen wat mogelijke brandgevaren zijn. It s daarom erg belangrijk dat u de procedures bij het ontstaan van brand goed uitlegt. Ook dienen alle brand alarmen en brandblussers regelmatig gecontroleerd te worden, dan weet u in ieder geval zeker dat ze goed werken wanneer er een brand uitbreekt.

Leave a Reply

  

  

  

four × five =